”Lupaa minulle, että tulet muistamaan, että olet paljon rohkeampi kuin uskot, vahvempi miltä näytät ja fiksumpi kuin luulet.” -Nalle Puh

02.09.2021

Mitä on rohkeus? Rohkeus on monimutkaisuudessaan kiehtova käsite, vaikka arkielämässä käytämme sitä aika mutkattomasti. Wikipedian mukaan Rohkeus on uskallus tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta, vaarasta, epävarmuudesta tai uhkailusta. Mietippä hetki, mikä on ollut sun elämässä eniten rohkeutta vaativa teko tai asia?

Aristoteles piti rohkeutta moraalisena hyveenä, joka sijoittuu pelkuruuden ja huimapäisyyden ääripäiden väliin. Vaikka rohkeus on antiikin aikainen käsite, sen määrittelystä väitellään edelleen kiihkeästi ja tutkimukset usein päätyvät esittämään enemmän uusia kysymyksiä kuin mihin ne pystyvät vastaamaan: Miten rohkeutta voidaan mitata? Miten henkilön oma näkökulma vaikuttaa siihen, mitä hän pitää rohkeana?Mitkä tekijät selittävät rohkeutta?

Rohkeus on sanana erilaisia mielikuvia herättävä. Se usein yhdistetään osaajiin, menestyjiin, ihmisiin, jotka ovat saaneet aikaiseksi paljon ja näyttäytyvät varmoina, oman unelmansa toteuttajina. Myös sankarit nähdään rohkeina. Rohkeus yhdistetään heihin, joilla on monta rautaa tulessa ja jotka uskaltavat valjastaa vahvuutensa käyttöön ja kohdata pelkonsa.

Joskus nuorempana ajattelin, että voin esittää muille olevani rohkea, jos teen esimerkiksi benji-hypyn. En sitä kuitenkaan koskaan rohjennut tehdä. Sen sijaan olen uskaltanut rohkeasti antaa koko elämäni Jumalani käsiin ja tehdä Hänen kanssaan isoja ja merkittäviä asioita.

Eri tutkijat jakavat rohkeuden fyysiseen rohkeuteen ja moraalisen rohkeuteen. Fyysinen rohkeus liittyy tilanteisiin, joissa henkemme tai fyysinen hyvinvointimme on uhattuna esimerkiksi sotatilanteessa. 

Moraalista rohkeutta taas vaaditaan tilanteissa, joissa henkilö puolustaa eettisiä tai kristillisiä periaatteitaan, vaikka toiminta voi johtaa kielteiseen palautteeseen, sosiaalisen hyväksynnän menettämiseen ja halveksuntaan. 

On myös olemassa sosiaalista rohkeutta. Sosiaalinen rohkeus linkittyy ihmisen omaan identiteettiin, epävarmuuteen, virheiden myöntämiseen, mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja haavoittuvassa asemassa olevien suojelemiseen. Jopa silloin, kun se vaatisi voimakkaiden yksilöiden, organisaatioiden ja auktoriteettien vastustamista. Rohkeutta on esimerkiksi osoittaa omassa yhteisössä tai sen sisällä oleva epäkohta, vaikka se saattaa aiheuttaa hänelle itselleen vaikeuksia. Jossain tilanteissa tällainen rohkeus ja virheen myöntäminen voi jopa säästää ihmishenkiä. Tästä nousisi joitakin esimerkkejä helpostikin, joita on käsitelty mm. mediassa (Lahko) tai käsitelty suljetuissa keskustelupalstoilla (livevideoiden saasta). 

Rohkeus on selvästikin uskallusta ja uskallus taasen tarkoittaa meille kullekin eri asioita, koska pelkäämme erilaisia asioita eri tilanteissa. Mitkä tekijät sitten selittävät, uskallammeko tehdä asioita, jotka pelottavat?

Rohkeus ponnistaa luottamuksesta omiin kykyihin, uskomisesta onnistumiseen ja vastuuntunnosta. Lisäksi joidenkin persoonallisuuspiirteiden kuten positiivisuuden, avoimuuden ja resilienssin (sietokyky) on huomattu edistävän rohkeutta. Toisaalta myös pelon, vihan, ahdistuksen ja katumuksen on huomattu toimivan rohkeuden sytytysaineina.

Merkityksellisyys esim. työelämässä edistää rohkeutta työpaikoilla. Erityisesti johtajan tai vaikuttavien henkilöiden oma esimerkki työelämässä tai oman yhteisönsä keskellä rohkeasta toiminnasta näyttäisi lisäävän rohkeutta koko organisaatiossa tai


Rohkeus yhdistetään halukkuuteen ottaa tietoisia riskejä, jotka voivat liittyä omaisuuden tai maineen menettämiseen tai epävarmoihin lopputuloksiin. Ihminen siis voittaa omat pelkonsa, koska tavoitteiden saavuttaminen liittyvien asioiden koetaan olevan tärkeämpiä kuin turvallisuuden tunteeseen liittyvät tarpeet. Toisaalta rohkeus voi myös näyttäytyä riskien aliarvioimisena ja johtaa sumentuneeseen päätöksentekoon, mikä taas voi johtaa epäonnistumiseen. 

Rohkeutta on myös kyseenalaistaa omia ja muiden oletuksia. On rohkeutta kohdata omat oletukset, ennakkoluulot ja näennäiset totuudet ja sietää sekä kunnioittaa erilaisia mielipiteitä. Omiin ideoihin ja ajatuksiin on helppo rakastua, kun taas muiden kritiikki omia ideoita ja mielipiteitä kohtaan saattaa tuntua pahalta.

Rohkeutta on myös se, että uskaltaa myöntää olevansa heikko, sillä siitä voi kasvaa jotain hienoa. Onko sinun elämässä ollut tilanteita, joissa heikkous onkin ollut rohkeutta? Omassa elämässäni rohkeus on konkretisoitunut tarinoiksi uskalluksesta heittäytyä uuteen, tuntemattomaankin. Uskallukseksi ottaa haaste/riski vastaan. Minä olen jokaisen suuren unelmani edessä ollut lähes aina itsessäni äärimmäisen heikko. Niin heikko, että se on laittanut minut polvilleni Jumalani eteen pyytämään apua. Avun pyytämisen myötä Jumala on heikkouteni muuttunut rohkeudeksi ja voimakseni.

Historia tuntee monia rohkeita ihmisiä. Yksi heistä oli Raamatussa mainittu Daavid. Hän nuorena paimenpoikana uskalsi käydä pelkän kivilingon avulla vihollisen sotilasta Goljatia vastaan. Goljat oli varustettu haarniskoilla, miekoilla ja keihäillä. Ja niin kuin tiedämme, Daavid voitti. Mutta mikä olikaan se uskallus, jolla hän rohkeni käydä Goljatia vastaan? Daavid tiesi olevansa oikealla asialla. Hän oli heikkojen puolella.