Sinustako poliisi?

24.11.2020

Minulla oli mahtava etuoikeus olla Poliisiammattikorkeakoulun kutsumana Erilaisista taustoista tulevien henkilöiden rekrytointi poliisiopintoihin -seminaarissa 23.11.2020  tuomassa esille yhden etnisen ryhmän näkökulmia poliisiammattiin ja poliisikoulutukseen rekrytointiin.

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä pitää aloituspuheen.

Päivän aukaisi sisäasianministeriöstä kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, joka nosti esille monia hyviä näkökulmia poliisien monimuotoistamisen lisäämikseksi. Polamkin tutkija Marko Juutinen käsitteli omassa puheenvuorossaan Monimuotoisen rekrytoinnin esteitä ja hakeutumisen edistämistä. Tehdyn selvityksen tuloksista oli mahdollista nähdä rekrytointia estävät ja edistävät tekijät.

Päivän toisella puoliskolla oli ilo kuunnella myös poliisityön kentän ääntä, jota tarjosivat mielenkiintoisesti Komisario Johanna Guessous, Helsingin poliisilaitokselta ja itsellenikin Turun ajoista Varissuolta tuttu vanhempi konstaapeli Vesa Jauhiainen, Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Jauhosen kanssa oli mukava vaihtaa muutenkin Turun kuulumisia puolin ja toisin, etenkin "mitä vakkel kuulu?" :)

Kuvassa: Jani Lindroos Romano Missio, Sirpa ja Harri Ennaltaestävästä poliisista sekä Mertsi Ärling Suomen Romanifoorumin puheenjohtaja. Kuva on aikaisemmasta yhteisestä palaverista asian tiimoilta.

Päivän päätöspuheenvuoro oli säästetty minulle, ja ilokseni osuuttani oli odotettu. Vaikka kaikki tiedämme, että viimeisen puheen aikana väki ikään kuin liukuu pois mutta nyt kaikki pysyi tattina loppuun asti paikkalla. Itselleni tuttuun tapaan laitoin kuulijaporukan hommiin ja miettimään heti alkuun, mitä mielleyhtymiä romaneista tulee poliisiin työn kannalta ja mitä haluaisi kysyä aiheen lunnoitsijalta asian tiimoilta. Oli jälleen kiva todeta itselle, kuinka suuri apu onkaan siitä, että takataskussa on ne kuuluisat pedakoomiset opinnot. Varsinaisessa osuudessani toin esille, miten yhteistyökumppanit voisivat tukea erilaisista taustoista tulevien henkilöiden rekrytointia? Lähestyin asiaa Suomen romanien näkökulmasta tuoden itselleni tuttuun tapaan mukaan myös muut vähemmistöt ja etnisyydet. Läsnäolevat  ja etänä mukanaolevat poliisit johdattelin kohtaamisen asiantuntijana kaiken ytimen ääreen; älä kohtaa kulttuuria vaan ihminen. Ja sainkin ajatuksen esilletuomisesta myötäileviä päännyökkäyksiä. 

Nostin myös pöydälle tutkimuksista/selvityksistä ja työn kautta tulleesta kokemuksesta niitä taustalla vaikuttavia tekijöitä, jotka vaikuttavat mahdollisesti ainakin romanien rekrytointiin. Yhdessä todettiin, että etnisyyksistä ja monimuotoisuuden erilaisuuksista huolimatta potentiaalisia mahdollisuuksia on olemassa ja ne mahdollisuudet tulee ottaa käyttöön. Tärkeää on lähestyä rekrytointiakin osallisuuden ja osallistamisen näkökulmasta aina yhdessä ko. viiteryhmän kanssa, näin saamme huomattavasti parempia tuloksia.

Yhtenä isona ja itsestään selvänä asiana mutta sitäkin tärkeämpänä sanoa se ääneen, sanoitettiin se, että rekrytoinnissa ei saa olla kyse ns. etnisyyspoliiseista kuten vaikkapa romanipoliisista, irakilaispoliisista tai arabipoliisista vaan aina poliiseista, joiden taustat voivat olla moninaisia. Ja tähän kaikki kuulijat totesivat, että juuri noin!