Taiteet väkipyöränä mielenhyvinvoinnille

16.11.2020

Tämän aamun (16.11.) HS oli hyvä juttu Q-teatterin mahdollistamasta ponnahduslaudasta. #Qteatteri on mukana myös #Diakin hallinnoimassa #TuleNähdyksi ESR-hankkeessa, jossa tehdään nuorten maailmaa ja tarinoita näkyväksi. Tule nähdyksi -hankkeessa ei varsinaisesti olla lavalla näyttelemässä vaan soveltavan teatterin keinoista haetaan apua ja tukea nuorten auttamiseksi sujuvien koulutus- ja työelämäsiirtymien mahdollistumiseksi. Osallistuneilta nuorilta tulee hyvää palautetta työpajoista. Minulla on etuoikeus ja upea kasvun paikka olla tämän hankkeen projektipäällikkö.


Nuorten maailmaan tutustuneena puhe nuorten näkyväksi tulemisesta, osallisuudesta sekä osallistumisesta ja sen tärkeydestä ei ole syntynyt tyhjästä. Nuorten aktivointi ja kestävä integroiminen työmarkkinoille ovat Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteen saavuttamisen mukaisia, missä 20-64-vuotiaiden työllisyysaste tulisi olla vähintään 75 prosenttia.

Työelämään kiinnittyminen on yksi nuorten aikuisten merkittävimpiä elämänvaiheita. Erilaisten nuorisoryhmien kuten etnisen tai heikon sosioekonomisen taustan omaavat, vammaiset tai mielenterveysongelmista kärsivät sekä monet muut kokevat, että vaativa yhteiskunta tutkintokeskeisyyksineen tekee koulutuksien välisistä sujuvista siirtymistä sekä työelämäkynnyksen ylittämisestä ajoittain haasteellista, varsinkin niille nuorille, jotka eivät eri syistä täytäkään odotettuja yhteiskunnallisia standardeja. 

Tutkimuksien mukaan suomalaisilla NEET-nuorilla on korkeampi riski mm. päihteiden käyttöön ja mielenterveyden ongelmiin kuin muiden OECD-maiden nuorilla. Koulutuksesta ja työelämästä sivuun jäämisellä etenkin Suomessa on nuorille vakavat ja pitkäkestoiset seuraukset. 

Jokaisen nuoren tarinalla on väliä. 


Tietoa taidelähtöisten menetelmien vaikuttavuudesta ja taiteilijoiden ammattitaidon hyödyntämisestä nuorten kanssa tehtävässä työssä sekä sosiaali - ja terveydenhuollon parissa on paljon mutta silti taiteiden tosiasiallinen hyödyntäminen on vielä vähäistä ja se saatetaan nähdä "hömppänä" oikean työn rinnalla.On kiistaton tosiasia, että taiteen on todettu lisäävän hyvinvointia. Se tuottaa nautintoa ja tarjoaa elämyksiä. Se edistää yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista sekä lisää viihtyvyyttä omassa elinpiirissä. Taide kykenee tarjoamaan jotakin, joka saa unohtamaan arjen ongelmat. Paikan, jossa on vapaus omille havainnoille. Paikan samaistua ja kokea yhteenkuuluvuutta. Taiteen on todettu olevan myös hyvä työkalu sosiaali- ja terveysaloilla mutta myös koulutusaloilla. Tule nähdyksi -hanke on vain yksi esimerkki siitä, miten taiteita, kuten teatteria, voidaan hyödyntää yhteisöllisyyden rakentamisessa sekä tuettaessa nuoria sujuvimpiin siirtymiin niin koulutuksen kuin työelämän suhteen.

Tule nähdyksi -hankkeessa mukana myös #Vamos #VoxTeatteri #RakastajatTeatteri. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY ja sitä hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.