Voinko vielä vaikuttaa?

26.11.2020

"Voinko vielä vaikuttaa?" on keski-ikäisen vaikuttavuustyötä tekevän Möttösen Matin mielessä pyörivä kysymys, kun hän katsoo nykyistä maailmaa ja sen sykettä maalaispojan silmin. Hän on työn perässä joutunut muuttamaan aikoinaan suuren kaupunkiin. Idealistina hän uskoo vielä ehkä hieman utopistiseen maailman parantumiseen ja muuttumiseen entistä paremmaksi, vaikka samaan aikaan hän näkee selvästi, kuinka ympärillä tapahtuu heimoutumista ja heimouttamista. Hän näkee tämän heimoutumisen lisäävän ihmisten vastakkainasettelua - meihin ja niihin sekä me ja nuo. Näin syntyneisiin "heimoihin" yhdistetään ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä liity alkuperäiseen jaotteluperusteeseen. Voidaan puhua jopa samoista tekijöistä kuin rodullistamisessa. Eriarvoisuus korostuu ja kasvaa, vaikka näennäisesti sen kitkemiseksi tehdään kokoajan töitä. Luokkayhteiskunta on arjen todellisuutta.

Toinen iso pohtimisen aihe Möttösen Matilla on tuo hyvä paha teknologia, joka on oiva apuväline ja yleistyy hurjalla vauhdilla. Onhan koko maailma tehnyt vähintäänkin digikolmiloikan. Samaan aikaan Matti pohdinnoissaan näkee, että se asettaa jälleen ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan ja on jopa luonut uuden syrjäytymien syyn. 

Teknologian nopean kehittymisen ja ihmisten eliniän pitenemisen myötä yhteiskunnassa on yhä enemmän toisistaan erillään olevia teknologisia todellisuuksia. Eri ikäryhmät käyttävät teknologiaa hyvin toisistaan poikkeavilla tavoilla. Yhtä ratkaisua kaikille ei enää ole. Jotta erilaiset asiat ovat vielä huomennakin tosiasiallisesti saavutettavia, tarvitaan ihmisiä, jotka pitävät heikompien puolta ja tekevät teknologista saavutettavaa. Teknologia voi olla siis avuksi koko ihmiskunnalle siirtymässä kestävämpään ja ekososiaalisempaan yhteiskuntaan, mutta se voi myös haitata sitä. Erityisesti teknologian kasvava energiantarve Matin pähkäilyssä aiheuttaa melkoisen ristiriidaan mm. ilmastotavoitteiden saavuttamisen suhteen. Lisäksi teknologiariippuvuus saattaa vähentää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia niin fyysisesti, sosiaalisesti, henkisesti kuin hengellisestikin.

Ennen nukkumaan menoa uuteen viimeistä teknologiaa olevaan Tempor-sänkyynsä, hän vielä hetken pohtii omaa mahdollisuuttaan vaikuttaa aikuisten oikeasti ... kunnes nukahtaa.