Yksi tärkeimmistä matkoista, minkä ihminen voi tehdä, on mennä toista puolitiehen vastaan.

30.08.2021

Ihminen on pohjimmiltaan oikeasti hyvä. Mutta mikä saa aikaan sen, ettei se ei aina ilmene käyttäytymisessä? Miksi keskusteluyhteys välillä lukkiutuu, vaikka kyseessä olisi meille rakas ihminen?


Usein henkilö, joka aina joustaa vuorovaikutustilanteissa myös lopulta väsyy. Moni myös ajattelee, että miksi minua ei ymmärretä? Miksi minun aina pitää joustaa? Tämä johtaa ennemmin tai myöhemmin patoutuneen raivon purkautumiseen tai kääntyy sisäänpäin - itsevihaan ja katkeruuteen.


Joustaminen on jalo taito hyvään yhteistyöhön. Harjoittelemalla tämäkin taito kehittyy ja syvenee. Ensimmäinen lähtökohta on tunnistaa omat ajatteluketjut. Miksi ajattelen niin kuin ajattelen? Tarkata noudattaako toimintani jotain tiettyä kaavaa, joka ei välttämättä ole itselle hyödyllinen?


On tärkeää oppia tuntemaan itsensä. Kun itsetuntemuksesi lisääntyy reflektoinnin kautta, tulet huomaamaan, että sinun on helpompi asettua toisen näkökulmaan toisin sanoen tuntea empatiaa. Kun asettuu toisen asemaan, se tarkoittaa, että tulee pohtineeksi oikeasti, että miltä asia hänen näkökulmastaan näyttäytyy. Se ei näytä lounollisestikaan täysin samalta kuin omasta mäkökulmastasi. 

Vanha sanonta sanoo, että on tärkeää mennä/tulla toista puolitiehen vastaan. On siis tärkeää selvittää, että missä se yhteinen puolitie lopulta on. Miten sen puolitien sitten löytää? Tunnista tilanne ja siihen liittyvät omat ajatusketjut ja voimavarat - vahva ihminen ottaa muutaman askeleen enemmän ja ansaitsee sitä kautta luottamuksen. Minä luotan sinuun - sinäkin voit luottaa minuun Mene toisen asemaan ja ajattele, missä se toisen puolitie on. Osoita, että kuuntelet, yrität ymmärtää ja tulla vastaan - jo se auttaa toista osapuolta ottamaan tärkeät askeleet kohti sinua. Kutsu toinen ihminen sinua vastaan pyytämällä. Toiselle ihmiselle on tärkeää, että heidät kutsutaan, toivotetaan tervetulleeksi.

Tämän vanhan sananlaskun  voisikin kirjoittaa nyt uudelleen muotoon: 
"Yksi tärkeimmistä matkoista, minkä ihminen voi tehdä, on ymmärtää, missä on puolitie ja mennä toista sinne vastaan."