Kun katsoo maailmaan yhteiskunnallisin silmin
 

Opintojen aloittaminen on se tärkeä vaihe elämässä, jolloin opiskelija pääsee käyttämään voimavarojaan ja tutustumaan uuteen sekä mielenkiintoiseen yhteisöön. Silti matka valmistumiseen saattaa olla monivaiheinen: alun jälkeen innostus notkahtaa, töiden ja opiskelun yhteen sovittaminen kuormittaa ja oma opiskeluala mietityttää. Tarvitaan siis...

USKALLA - IT´S POSSIBLE! NYT ON ROMANIEN VUORO Nevo tiija - uusi aika sekä Tšetanes naal - koulutuspoluilla ovat Suomen romanien yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin sekä koulutuspolkujen nivelvaiheisiin ja työllisyyteen keskittyviä ESR-kehittämishankkeita, joissa toteutetaan romanipoliittisen ohjelman seurantaraportin (2013)...

Suomessa on perinteisesti ihanteena pidetty koulutusuraa, joka etenee tauoitta perusasteelta korkeammille as­teille ja työelämään, mutta vaihtelevat elämäntilan­teet, muuttuvat työmarkkinat ja yksilöiden valinnat voivat tehdä koulutuspoluista hyvinkin katkonaisia.

Pelko tulevaisuudesta on normaalia, ainakin minulle. Monet siis monet huolet täyttävät pään ja sydämen. Tulevaisuusosaaminen ja ennakointi ovat yhä tärkeämpiä osaamisalueita alati muuttuvassa yhteiskunnassamme. Ennakointi on saavuttanut vakiintuneen aseman kunta-alalla ja sitä käytetään ensisijaisesti päätöksenteon valmisteluun ja palvelujen...

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on ollut sen yhteisöllisyydessä, mikä tuottaa toimintakykyisiä, osaavia ja hyvinvoivia kansalaisia. Vaikka pitkällä aikajänteellä suomalaisten hyvinvointi ja terveyden taso ovat jatkuvasti kohentuneet, on hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä alkanut kehittyä yhä eriarvoisempaan suuntaan.

Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee, on vanha viisaus, jota saattaa olla hyvä katsoa vähän tarkemmin, kun pysähdytään miettimään mediassa useaan otteeseen esille nostettua nuorisorikollisuutta. Nuorisorikollisuuteen ajautuminen syy- ja seuraussuhteineen on monimuotoinen, johon en usko olevan yhtä lineaarista vastausta. Asian edessä on pakko...

Huoli syrjäytyneistä - erityisesti lapsista ja nuorista - on yhteinen, olipa kyseessä politiikan puheenvuoroista, asiantuntijoiden tulkinnoista, arkikeskustelusta tai median otsikoista. Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ja Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) yhdessä julkaiseman raportin mukaan monet romanit ovat EU:ssa...

Juureni ovat erittäin perinteisessä maalaisromanikodissa Etelä-Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa, missä kävin aikoinani kuusi ensimmäistä kouluvuottani melko tavallisen pojanviikarin arvosanoin. Eri syitten takia murrosikäisenä muutin pienestä maalaiskaupungista suureen kaupunkiin Turkuun, jossa hyvin nopeasti suurisilmäisen ja hieman uuvatin...

Suomen romaneiden kouluttautumista ja työllistymistä omana ryhmänään on tutkittu Suomessa melko vähän johtuen laista, joka kieltää tilastoinnin etnisyyden mukaa (Finlex 3/11§). Suomessa on kuitenkin joitakin yksittäisiä tutkimuksia ja selvityksiä ja kymmenittäin erilaisia hankkeita ja projekteja, jotka ovat keskittyneet romaneiden...